Menu

Hvad koster det

Kontingent

 

Vi kan med glæde, kalde os en af landets billigste kontingent klubber. Da alle er lige i Taarbæk IF, og at der er en ligelig fordeling blandt vores hold, gør det os derfor muligt at holde kontingentet på et relativt lavt niveau, samt det arbejde som udføres, for at holde udgifter nede,det er jo gangske vigtigt. Vores kontingent priser gør også at man som studerende, har lyst til at spille fodbold.

Kontigentsatser:

Poder 1.000 årlig (fra 4-5 år) 

Ungdom 1.400,- årligt

Senior 1.600,- årligt

Betaling:

Kontingentet opkræves til betaling inden april måned. Der opkræves via holdsport og med fremsendelse af betalingslink til kort betaling. Der opkræves ½ årligt.

Betaling af kontingent kan også ske ved overførsel af pengene til konto i Danske Bank

reg. 4201 konto nr. 3135022705

(husk at oplyse navn, medlems nr. og/ eller årgang)
 
 
Ved betalling senere end opkrævningsdato pålægges rykkergebyr på kr. 100,-. Ved rykker 2 er rykker gebyr også kr. 100,-. Er der ikke betalt her, vil spillere eller børn vil sendt hjem ved fremmøde til træning.
 

Hvad får du for kontingentet?
 
Ungdom:
 • Vi stiller velkvalificerede trænere til rådighed i forhold til årgangen.
 • Gode bane- og klubfaciliteter.
 • Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar.
 • Tilbud om deltagelse i stævner.
 • Tilbud om sportsrejser i samråd med kontaktforældre.
 • Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler.
 • Omegnens billigste kontigent.
Senior/Ynglinge:
 • Vi stiller velkvalificerede trænere til rådighed.
 • Gode bane- og klubfaciliteter.
 • Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar. (dog med sportslige ambitioner)
 • Deltagelse i klubbens mange aktiviteter som afslutningsfest, Præsident Cup, Jule five-a-side, m.m.
 • Der stilles tøj til rådighed under træning og kamp som selvfølgelig bliver vasket.
 • Træningslejr.
 • Tilbud om sommer træningslejr. (mest for hyggens skyld)
 • Omegnens billigste kontingent.
 • Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler.
Oldboys:
 • Gode bane- og klubfaciliteter.
 • Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar.
 • Deltagelse i klubbens mange aktiviteter som afslutningsfest, Præsident Cup, Jule five-a-side, m.m.
 • Omegnens billigste kontingent.
 • Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler.
Passiv:
 • Mulighed for at støtte en social ansvarlig klub.
 • Modtagelse af Taarbæk Nyt.

 

Luk